Seleccionar página

BLOG

Que é a pensión compensatoria?

Un dos principais problemas na tramitación de divorcios é como paliar a situación de desamparo que uno dos cónxuxes poida atoparse ao verse privado do sustento e apoio económico que lle brindaba o outro cónxuxe en virtude da unión matrimonial. Por este motivo moitas veces faise necesario fixar na sentenza de divorcio ou separación a fixación dunha pensión compensatoria en favor dese cónxuxe ao que a separación ou divorcio produciulle un desequilibrio económico. Fálase de pensión compensatoria como unha figura distinta da pensión de alimentos.