Seleccionar página

Fernandez y Luaces - Abogados desde 1961

SUCESIÓNS

O falecemento dunha persoa leva aparellado unha serie de xestións a realizar para os seus herdeiros a fin de poder dispoñer dos bens que compoñen o caudal hereditario. Novamente resulta imprescindible contar cun correcto asesoramento para que entre o que a persoa falecida quería dispoñer tras a súa morte correspóndase co que finalmente leve a cabo. Así mesmo, a existencia de numerosos procedementos xudiciais en materia de herdanzas e legados e as distintas particularidades existentes nalgunhas Comunidades Autónomas españolas fixo que coexista un dereito civil xeneral e outro especial autonómico.

Estas ferramentas poden supoñer un medio moi adecuado para que ou testador poida mesmo transmitir en vida a algún dous seus herdeiros todo ou parte dous seus bens. Pola especial característica desta materia, é preciso dispoñer dunha gran capacidade de diálogo e fomentar a celebración de reunións necesarias para poder chegar á consecución dun acordo. A posibilidade de liquidar extraxudicialmente este tipo de controversias supón un evidente aforro de tempo e de diñeiro.

Testamento

Asesoramos aos nosos clientes a fin de cal é a forma máis adecuada de realizar aquilo que quere que se faga cos bens que conformen no futuro a súa herdanza. O asesoramento céntrase nos aspectos civís como nos fiscais derivados das particularidades que en materia de imposto de sucesións rexe nas distintas comunidades autónomas españolas.

TESTAMENTARÍAS. DIVISIÓN XUDICIAL DE PATRIMONIOS

En ocasións o acordo entre herdeiros ou legatarios é imposible e é necesario acudir a un procedemento xudicial. Trátase dun procedemento con importantes particularidades e con fases procesuais de difícil rectificación. Contar con información sensata das expectativas do procedemento é fundamental para non incorrer en gastos facilmente evitables. Son procedementos que, sen unha xestión honesta, poden levar a resultados desagradables e, en ocasións, antieconómicos.

IMPOSTO DE SUCESIÓNS

En Fernández e Luaces ademais de realizar aquelas xestións notariais e rexistrais necesarias, realizamos o imposto de sucesións. De igual maneira preparamos achegas e protocolos familiares así como outros actos notariais con indubidable repercusión fiscal. Non só hai que testar ben senón que é necesario facelo da forma máis rendible a nivel tributario. E é que as últimas reformas operadas no imposto supoñen, en moitas ocasións, un beneficio e unha solución, polo que é imprescindible ter en conta a actualidade lexislativa. Non se pode tampouco esquecer a repercusión dos Impostos Municipais como a Plusvalía.

IMPUGNACIÓN TESTAMENTARIA

Dentro dos procedementos derivados da sucesión hereditaria son especialmente importantes os derivados da impugnación testamentaria. Son supostos complexos, a nivel persoal como a nivel xurídico que esixen un amplo estudo e dedicación. De igual maneira, aqueles derivados da reclamación da lexítima ou da preterición de herdeiros esixen unha especial dedicación por parte do avogado. A especial mobilidade que propicia o mundo actual fai que sexa moi frecuente que os bens obxecto de herdanza radiquen no estranxeiro ou ben que, o propio herdeiro sexa residente fose de España. As ferramentas de traballo permítennos axudar aos nosos clientes calquera que sexa o país no que Ud. atópese. Por último, todos aqueles patrimonios inmobiliarios procedentes de herdanza necesitan unha inmediata xestión, facendo que, desde o primeiro momento, xeren un beneficio xa sexa mediante a súa venda ou arrendamento ou ben coa xestión dos seus propios froitos.

Novidades en …